Om Mig

Kroppen är fantastisk i sin intrikata uppbyggnad och funktion. Dess minsta beståndsdel cellen strävar alltid efter att vara i homeostas – i balans – samtidigt som cellen och kroppen är i konstant flöde av förändring där uppbyggnad, nedbrytning och reparation sker oavbrutet och en ofantlig mängd information skickas i kroppens intranät för att ge upplysning om läge och ge order om aktion. 

 

Vi har en längre tid nu kunnat undersöka kroppen på molekylärnivå och forskare har en ofantlig förståelse om hur kroppen fungerar men ännu är mycket i dunkel. Vad som dock är säkert är att kroppen besitter en enorm kraft och potential till läkning då den alltid strävar efter homeostas.

 

Alla manuella terapier arbetar med att skapa en miljö i kroppen där läkning ges möjlighet att få ske via att smärtande strukturer avlastas, behandlas, stabiliseras och tränas upp. Olika terapier har olika ingångsvinklar och strategier.

 

Min väg

Min väg till massage och den manuella terapin har rötter i en stark önskan att ingen ska behöva leva med smärta.

 

Under min uppväxt fick jag på nära håll se hur återkommande fysiska smärta påverkar och begränsar en persons liv. Hen fick hjälp med det akuta men blev aldrig riktigt bra för att långsiktiga åtgärderna missades. Jag själv har dragits med ett höft-knä-fotbesvär som jag kunnat spåra tillbaka till tidiga tonåren och utebliven hjälp att rehabilitera en skada. 

De är två händelser som gett mig positiva erfarenheter av manuell terapi i ung ålder men även drivit mig till att se ett bredare perspektiv och att kontinuerligt utvecklas för att kunna erbjuda mer helhetlig hjälp med både kortsiktiga och långsiktiga mål. Vårt fysiskt välmående är tätt sammankopplat med vårt psykiska välbefinnande och ska inte förringas.

 

Mitt driv

Mitt driv som terapeut är en smärtfri och funktionell vardag för alla. För att nå dit behandlar jag muskler och leder (massage, manuell mobiliserings teknik, PNF, triggerpunkts behandling, MFR) för skapa avlastning och öka funktionen i kroppen, kombinerar med träning för att funktionen ska kunna bibehållas och stärkas. 

 

Kroppskännedom är en stor del i att minska överbelastning av kroppen och lära känna signaler att lyssna på vilket är anledningen till att jag återkommer till det ofta.

MammaMage

En utbildning jag verkligen glädjes åt ha gått är MammaMageTräning, den kunskapen och kompetensen att arbeta med rehabiliteringsträning av bålmuskulaturen och dess samverkan med resterande kroppen har verkligen fördjupat min förståelse om muskulär funktion och rehabilitering. 

 

Samtidigt som det är fantastiskt roligt att få arbeta med återträning efter graviditet och att verkligen kunna anpassa för varje kvinna. För ingen kropp, ingen graviditet eller förlossning är den samma, individuell anpassning är A och O i alla lägen. 

Utbildning

2008  Diplom Swedish massage – Scottish Massage School, Edinburgh

 

2009  Certifierad Massör – Branschrådet Svensk Massage

 

2009  Diplom Medicinsk Massageterapeut – Komplementärmedicinska Högskolan, Malmö

 

2014  Myofascial release level 1 & 2, Assessment and integration – Myofascial Release UK, London

 

2015  Klinisk Biomekanik kurs – Ortopedmedicinska institutet, Göteborg

 

2016  Diplom i Avancerad Manuell Terapi – Ortopedmedicinska Institutet, Göteborg.

 

(Del 1: Ländrygg och bäcken, sept 2015. Del 2: Nedre extremitet, nov 2015. Del 3: Halsrygg & huvud, jan 2016. Del 4: Övre extremitet, mars 2016. Del 5: Bröstryggen, maj 2016)

 

2017  Certifierad MammaMageTränare – MammaMage Katarina Woxnerud (titel ändrad till: tränare MaternityHealth by MammaMage)

 

2018  Idrottsmedicin kurs, teori & praktik – Ortopedmedicinska Institutet, Göteborg

 

2018  Workshop Boll & Rörlighet, Extern palpation bäckenbotten – Maternity Health by MammaMage

 

2022  Bäcken och bäckengördelsmärta – Maternity Health by MammaMage

 

2022  Kandidatexamen Idrottsvetenskap inriktning Hälsopromotion, Göteborgs Universitet

 

2023 Kvinnohälsa kurs – Meja kvinnohälsa, Farsta

Arbete

2009–2010  Företagsmassage, Ugglapraktiken

 

2011  Jan Juc Chiro & Sports Clinic, JanJuc Australia

 

2012–2014  Hands On Clinic, Braunton North Devon England

 

2014–2019  Erik Dahlbergs Kliniken, Göteborg

 

2019–2022  Osteopatlandslaget, Göteborg

 

2022- Fysiokliniken City, Helsingborg

Rå om er!

Sandra Jansson Crawford

SANDRA.

Medicinsk Massage & Träning

Sociala kanaler

Följ mig på mina sociala kanaler för att få snabb information om nyheter

Kontakta mig

Telefon: 072- 944 61 53

E-mail:

kontakt@sandramedicinskmassage.se

Välkommen hit

HÖGANÄS:
Friskvårdshuset
Sporthallsvägen 2B
263 34 Höganäs

HELSINGBORG:

Fysiokliniken City

Södra Storgatan 23

252 23 Helsingborg