Sök hjälp vid smärta – en översiktlig guide

Smärtbesvär kommer i många former, alla har någon gång upplevt mer eller mindre smärta. Vissa smärtbesvär avtar snabbt medan andra blir långvariga, vissa kan försvinna för att uppkomma igen på samma ställe vid ett senare tillfälle. Smärta kan vara är väl lokaliserad men även diffus, vissa har en mer tydlig orsak andra desto mindre. Det är inte alltid så enkelt att veta vart man kan, och ibland ska, söka hjälp för sin fysiska smärta. För att hjälpa dig hitta rätt ger jag här en översiktlig guide till olika smärtbesvär och olika professioners huvudsakliga behandlingsstrategier.

Vänligen observera att jag presenterar endast en förenklad bild av smärtbesvär, behandlingsstrategierna och professionernas arbetssätt för att skapa en ökad tydlighet och guida dig i en resultatgivande riktning.

Akut smärta

Akut smärta är en snabbuppkommen smärta som är intensiv och begränsande. Den kan grovt delas in i tre kategorier: 1. Uppkommen efter ett plötsligt våld eller olycka. 2. Efter en överbelastning av kroppen efter exempelvis ett tungt lyft. 3. På grund av aktivering av triggerpunkter, ofta efter tyngre belastning av muskulaturen i ett utsatt läge.

Sök LÄKARVÅRD för akut smärta uppkommen plötsligt efter ett yttre våld eller en olycka för att undersöka att inga allvarligare skador finns och för eventuella kirurgiska ingrepp eller mekanisk stabilisering. Andra smärtbesvär som är VIKTIGA att de ses över av läkare är nyuppkommen och för dig okänd huvudvärk, förvrängd känsel i ljumskarna och underlivet samt förändring av kroppsliga funktioner som blåstömningen. Få även ett läkarutlåtande efter en whiplash i nacken även om den inte ger dig värk direkt då smärtan kan komma i ett senare skede.

Om den akuta smärtan uppkommit efter en fysisk belastning som ett tungt lyft med vridning och kanske resulterar i strålande smärta uppsök en; kiropraktor, osteopat, naprapat, eller OMT specialiserad fysioterapeut, för undersökning, eventuell behandling och träningsråd.

Aktivering av triggerpunkter uppkommer även de av en överbelastning av kroppens kapacitet. Dock har smärtutvecklingen ett långsammare förlopp, ofta kännbar dagen efter ansträngningen och upplevs främst i muskulaturen. En aktiv triggerpunkt kan ge en intensiv och strålande smärta men inte lika skarp som nervsmärta eller lika rörelse förhindrande. Fysisk aktivitet, stretch samt värme brukar kunna ge lindring men inte alltid fullständigt effektiv. Akupressur behandling och nålbehandling på triggerpunkter har god effekt, tekniker vilka flera manuella terapeuter arbetar med; välutbildade massageterapeuter till kiropraktorer. Sker undersökning och behandling av den underliggande orsaken till uppkomsten av triggerpunkten ger behandlingen störst effektivitet.

Nackspärr och ryggskott är akuta besvär som manifesterar sig på ett sätt men kan vara orsakad av begränsning i ledrörligheten, disken, triggerpunkter i lednäramuskulatur eller en kombination.

För all annan smärta….

..den som blivit mer långvarig, eller är av mer diffus karaktär, uppkomsten har kanske skett mer gradvis, eller som upplevs mer cyklisk. De besvären är vanligt förekommande men inte lika enkla att ge ett svar på VART du ska vända dig för hjälp, anledningen ligger i att det inte finns endast ETT sätt att behandla smärtan som är effektivt för alla. Vilket har resulterat i att olika professioner bemöter liknande besvär men från olika ingångsvinklar.

Den behandlingsstrategi som är mer optimala för just dig och ditt besvär hör ihop med dina individuella förutsättningar och din historia.

Så att du lättare ska kunna hitta vem som kan hjälpa dig bäst för ditt besvär kommer jag överskådligt att kategorisera in de vanligaste professionerna som arbetar med smärtbesvär i tre kategorier som baserar sig på deras främsta behandlingsstrategi, den huvudsakliga ingångsvinkeln. Ha i åtanke att jag ger endast en förenklad bild för att skapa en ökad tydlighet på vilken hjälp du kan förvänta dig där och vad syftet är med strategin MEN det finns flera terapeuter, inkluderat mig själv, som har en fot i alla kategorier och skiftar strategi beroende på personens historia, fynd vid undersökningen och vad kroppen ger för gehör på behandlingen.

Behandling för smärtbesvär

Via träning: huvudsakliga strategin hos fysioterapeuter, och vissa personliga tränare med vidare kompetens.

  • Syfte: att via specifik träning förbättra muskulaturens funktion mekaniskt, neurologiskt och cirkulärt samt samarbetet med annan muskulatur. Målsättning är att skapa en mer balanserad belastning i muskulatur och leder samt förbättra näringstillgång och bortförsel av smärtirriterande ämnen som laktat (mjölksyra) från muskeln. Alla komponenter kan bidra till minskad smärta och aktivering av triggerpunkter.
  • Strategi: Träningen är individuellt anpassad utefter tester och personens historik samt behöver utvecklas med tiden för optimal effekt.
  • Lämpligt för: De flesta smärtbesvär har ett behov av träning i någon grad för att bli helt bra, kan behövas kombineras med behandling för bäst effekt. Viktigt är det efter stukningar, luxationer, inaktivitet och graviditet.

Via ledbehandling: huvudsakliga strategin hos kiropraktorer, naprapater och osteopater.

  • Syfte: att via behandling av ledens rörelsekapacitet både mekaniskt och neurologiskt minska negativ belastning lokalt i leden, på närliggande nerv och disk, samt möjliggöra förbättrad funktion i muskulatur och cirkulationen lokalt. Ledbehandlingen utförs ofta passivt med HVT (High Velocity Thrust) men kan även ske med manuell mobilisering och aktivt via MET (Muskel Energi Tekniker).
  • Strategi: Ledbehandling baserar sig på fynd från tester och personens historik samt kan komplimenteras med mjukdelsbehandling som triggerpunktsbehandling och övningar.
  • Lämpligt för: Smärtbesvär som har en komponent att en eller flera leder upplevs ”låsta” hjälps ofta av ledbehandling.

Via mjukdelsbehandling – massage: huvudsakliga strategin hos massörer och massageterapeuter.

  • Syfte: att mekaniskt förbättra cirkulationen i muskulaturen, bearbeta ärrvävnad och förtätningar samt stimulera parasympatiska nervsystemet vilket stimulerar kroppen till återhämtning och läkning. Ökning av cirkulationen lokalt hjälper till att förbättra näringstillgång och bortförsel av smärtirriterande ämnen som laktat (mjölksyra) från muskeln.
  • Strategi: Beroende på utbildning är massagen mer eller mindre specifik för smärtbesväret och komplimenteras med andra behandlingstekniker och träningsråd.
  • Lämpligt för: De smärtbesvär som är kopplade till stress, statisk belastning och träning ger massage god effekt för att den stimulerar återhämtning och förbättrad lokalfunktion om än temporärt.

Välj profession efter vad du tror är den primära orsaken till ditt besvär, ger den behandlingsstrategin inte resultat byt. Alternativt sök upp en terapeut med en bred kompetens av olika behandlingsstrategier och -tekniker. SÖK hjälp, lev inte med smärta och värk – det kan bli bättre.

Sandra Jansson

Medicinsk Massageterapeut & Cert. MammaMageTränare vidareutbildad inom Avancerad Manuellterpi