Bålträning vs bålstyrketräning

Träning är ett brett ord som betyder olika beroende på syfte och målsättning. Den typ av träning jag arbetar med är aktiveringsträning av bålens muskulatur. Att lära kroppen koppla in typ1 muskelfibrerna så att de kan skapa en grundstabilitet för att sedan kunna lägga på styrketräning (vanlig träning som fokuserar på främst typ2 muskelfibrer). Diane Lee förklarar det ypperligt i denna artikel https://dianelee.ca/articles/2014-Core-Training-vs-Strengthening-opt.pdf om skillnaden mellan de två olika sätt att träna bålen och varför vi terapeuter har så en nära kontakt med den som tränar aktiveringsträning och håller oss till smågrupper om max 6perosner/grupp eller i enskilda sessioner. För vi är allt som oftast vid personen och har en hand på t.ex magen/ryggen för att ge feedback vart anspänningen i musklerna ska ske och vilka muskler som kan få slappna av. Vi lär personen känna själv när det finns spänning och hur det ska kännas när främst typ1 muskelfibrerna arbetar, hitta sin hållning och känna att andetaget inte begränsas av muskelarbetet.

Denna typ av träning är rekommenderat efter graviditet när förhållandet i bålen har förändrats drastiskt under dryga 9 månader samt vid olika typer av smärtbesvär och inaktivitet för att stärka upp en god funktion och hållbar kropp.