Den fysiska beröringens vikt

Fysisk kontakt/ beröring genom smekande rörelser eller massage har fantastisk effekt på kroppen via att den minskar smärta och upplevelse av social utanförskap. Det är viktigt att komma ihåg i en era då vi har mer kontakt mellan varandra via mobil/internet än i den fysiska formen.

”This finding builds on evidence that the same kind of touch can have unique effects on physical pain and it can have implications for the role of touch in various mental and physical care settings”

https://phys.org/news/2017-10-gentle-pain-social.html#jCp